Image

Tarieven

Het Haags Ballet Centrum hanteert de volgende tarieven voor dansseizoen 2023-2024:


Lessen van 1 uur

Betaling heel seizoen 
Betaling in twee termijnen 

Eerste leerling    € 340,-            € 170,-
Tweede leerling uit hetzelfde gezin    € 306,-            € 153,-
Tweede les in de week (eerste/ tweede leerling)    € 272,-           € 136,-


Lessen van 5 kwartierBetaling heel seizoen 

Betaling in twee termijnen 
Eerste leerling    € 425,-         € 212,50
Tweede leerling uit hetzelfde gezin    € 382,50         € 191,25
Tweede les in de week (eerste/ tweede leerling)    € 340,-         € 170,-


NL29 ABNA 04792 43573 t.n.v. Haags Ballet Centrum

Bij betaling voor het hele seizoen in één keer dient de betaling ontvangen te zijn op uiterlijk 5 september 2023. Bij betaling in twee termijnen is de datum voor de eerste betaling 5 september 2023 en de tweede termijn dient dan voor 15 januari 2024 te zijn voldaan. 

De betalingsverplichting geldt voor het gehele seizoen, ook wanneer er in twee termijnen wordt betaald. Zie onze algemene voorwaarden voor meer informatie hierover.

Bovengenoemde bedragen gelden bij inschrijving vanaf de eerste les van het seizoen en na aftrek van de gratis proefles. Echter, wanneer men later instroomt gelden andere tarieven, afhankelijk van het moment van inschrijving. Neem voor een passend aanbod contact met ons op per mail.